Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
... επειδή "τα πάντα ρει" Ηράκλειτος

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Θ.Γ.

Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Είσοδος

Ο καιρός στην πόλη μας

Αν σας ενδιαφέρει να δείτε περισσότερες πληροφορίες γύρω από τον καιρό επισκεφθείτε:

 

 

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Οι μαθητές μας είναι το κέντρο βάρους του φροντιστηρίου μας και ειδικότερα ο καθένας σαν μονάδα. Επιδίωξη μας είναι να τον εμψυχώσουμε και να τον ενθαρρύνουμε ώστε να βρει τον κατάλληλο δρόμο, μέσα από αρχές και αξίες που θα διδάξουμε, για την περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδό του. Γιατί μόνο μέσα από σκληρή εργασία και αγώνα με υπομονή και επιμονή θα επιτύχει το στόχο που έθεσε.

Στα φροντιστήρια ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ο στόχος του μαθητή θα επιτευχθεί:                            

 • Με τη συνεχή παρακολούθηση και καθοδήγηση μέσα από tests και επαναλήψεις, υποστήριξη (παιδαγωγική και ψυχική) για τον σωστό τρόπο μελέτης στο σπίτι, με εξασφάλιση ποιοτικού και αποδοτικού χρόνου.
 • Με τη συνεργασία με τους γονείς σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και με την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για την επίδοση του παιδιού τους.
 • Με τη συνεχή επικοινωνία τόσο μεταξύ καθηγητών και μαθητών, όσο και μεταξύ καθηγητών και γονέων.                                    Υπό αυτές τις προϋποθέσεις είμαστε πεπεισμένοι ότι θα υπάρχει σίγουρη επιτυχία.                                                                                                                                                                             

ΦΟΙΤΗΣΗ

Οι μαθητές μας είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα μαθήματά τους. Γι' αυτό πρέπει να ενημερώνουν την Γραμματεία σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, να προσέρχονται πλήρως προετοιμασμένοι για τα μαθήματά τους, αλλά και για τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου μας. 

Εφόσον τηρηθούν οι παραπάνω βασικές προϋποθέσεις η επιτυχία τους θα είναι εξασφαλισμένη.

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Με κεντρικό άξονα την ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρει το φροντιστήριο μας τα τμήματα είναι ομοιογενείς ομάδες, 5 έως 8 μαθητών, ώστε να συνεργάζονται ομαλά και να γίνεται εποικοδομητική διδασκαλία. 

Φυσικά, λειτουργούν και τμήματα μικρότερα, όπως και ιδιαίτερα μαθήματα στο χώρο μας.

Βασικό κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων είναι το επίπεδο των μαθητών για να υπάρχει ομοιογένεια.

Οπωσδήποτε συνεκτιμώνται και άλλα κριτήρια, όπως οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών, το σχολείο προέλευσης, δρομολόγια λεωφορείων κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση ο Υπεύθυνος Σπουδών έχει το δικαίωμα να αλλάζει τη σύνθεση κάποιου τμήματος προς όφελος της θετικής εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας καθιερώσαμε υπεύθυνο σπουδών κάποιο καθηγητή  (ειδικά επιλεγμένο και εκπαιδευμένο) του τμήματος που φοιτά ο μαθητής υπό την καθοδήγηση του διευθυντή του Φροντιστηρίου, του κ. Καραδήμου Θωμά, με υποχρέωση:

 • Την παρακολούθηση των επιδόσεων των μαθητών
 • Την ενημέρωση, τακτική και εντατική για την μεταβολή προόδου
 • Τις προτάσεις θετικής παρέμβασης για βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος
 • Τον εντοπισμό προβλημάτων ή παραπόνων μαθητών

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Το φροντιστήριο μας παρέχει ενημέρωση γονέων - κηδεμόνων σε θέματα εκπαιδευτικής πορείας, αλλά και παιδαγωγικής στάσης των μαθητών:

 • Στις τακτικές ή έκτακτες συναντήσεις γονέων - διευθυντή κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
 • Με τα γραπτά διαγωνίσματα τα Σ/Κ.
 • Τηλεφωνικά από τον Διευθυντή Σπουδών.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Στην αρχή του σχολικού έτους παραδίδουμε σε γονείς - μαθητές το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων (4 κύκλοι), το οποίο είναι αναρτημένο και στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου.

Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σ' αυτά γιατί μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής τους πορείας με τον πιο αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο.

Οι απαντήσεις λύσεις δίδονται στους μαθητές την ίδια μέρα ( ή ανακοινώνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα). Οι καθηγητές τους διορθώνουν και αναλύουν τα αποτελέσματα.

Είναι δικαίωμα κάθε μαθητή να αναφέρει στο Διευθυντή Σπουδών Κάθε γεγονός ή συμπεριφορά που τον δυσκόλεψε κατά τη διεξαγωγή του διαγωνίσματος. 

 

ΑΡΓΙΕΣ- ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Ισχύει ό,τι και στα δημόσια σχολεία. Εξαίρεση, αποτελεί η περίοδος του Πάσχα στην οποία το φροντιστήριο σταματά τα μαθήματα από Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα.
 • Σε περίπτωση απουσίας, το φροντιστήριο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει τους γονείς - κηδεμόνες του μαθητή μέσα σε 30 λεπτά από την έναρξη του μαθήματος και η απουσία του καταγράφεται ώστε να ενημερωθεί ο γονέας όποτε το επιθυμεί.

 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Στο Φροντιστήριο ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ιδιαίτερων μαθημάτων με τους καθηγητές, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν. Έτσι, ο μαθητής επιτυγχάνει το καλύτερο αποτέλεσμα, χωρίς να ρισκάρει την παρακολούθηση σε αμφίβολης αξιοπιστίας χώρους και καθηγητές.

Τα μαθήματα γίνονται στο χώρο του Φροντιστηρίου μας με ωράριο που δεν παρουσιάζει κενά στο πρόγραμμα του μαθητή.

Οι καθηγητές του Φροντιστηρίου δεν συνεννοούνται προσωπικά με τους γονείς για ιδιαίτερα μαθήματα κατ' οίκον.

Επιπλέον, κατά το τέλος της σχολικής χρονιάς παραδίδονται έξτρα επαναληπτικά μαθήματα, τα οποία δεν χρεώνονται οι γονείς και εξασφαλίζουν τη σίγουρη επιτυχία.

 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Φροντιστήριο ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ παρέχει συμβουλευτική για τη στήριξη και βοήθεια των μαθητών όταν κληθούν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό. Με άξονα την ορθολογική επιλογή και τις επιθυμίες του μαθητή, συμβάλλουμε στο να ακολουθήσει πάνω απ' όλα το στόχο του και το επάγγελμα που επιθυμεί στο μέλλον.

Πατήστε εδώ για να δείτε γενικές οδηγίες συμπλήρωσης.

Copyright © 2021 Φροντιστήριο Μ.Ε. Καραδήμος Rights Reserved.