Εκπαίδευση προσωπικού από τον κ. Γιώργο Παυλίδη, αντιπρόσωπο των διαδραστικών πινάκων Smart, στο φροντιστήριο μας.